"უკვე საღმოს მოვიდა ბანკის ხელმძღვანელობა და მათი ზემოქმედებით, უკანონდ გასცეს ეს თანხა"

გაზიარება
ჩაშენება

კომენტარები • 0